اطلاعات اولیه
توصیه‌های عمومی

ویروس کرونا چه‌قدر روی سطوحِ مختلف دوام می‌آورد؟

اخیرا تحقیقی در ژورنال پزشکیِ نیوانگلند منتشر شده است که نشان می‌دهد ویروسِ عاملِ کووید- 19 می‌تواند ازچند ساعت تا چند روز در هوا و روی سطوح زنده بماند. در این تحقیق معلوم شد که ویروس کرونا روی سطوحِ پلاستیکی تا 72 ساعت، و روی استیلِ ضدزنگ تا 48 ساعت، و روی مقوا تا 24 ساعت، و روی سطوحِ مِسی تا 4 ساعت دوام می‌آورد. ضمنا این ویروس تا 3 ساعت در هوا قابلِ ردیابی است.

توصیه‌های پزشکی
توصیه‌های صحی

توصیه‌های صحی ویژۀ گروه‌های پرخطر و بیمارانِ زمینه‌ای

خی افراد در مواجهه با بیماری‌ها، بیشتر از بقیه درمعرضِ خطر هستند که اصطلاحا به این دسته از افراد «گروه‌های پرخطر» می‌گویند. عده‌ای هم هستند که ‌ـــ‌ مثلا به‌خاطر ابتلا به یک بیماریِ حاد یا مصرفِ نوعی دارو ‌ـــ‌ ممکن است سیستم ایمنیِ بدن‌شان ضعیف شده باشد که به این افراد «بیمارانِ زمینه‌ای» می‌گویند. گاهی اصطلاحِ گروه‌های پرخطر به‌طور کلی برای اشاره به همۀ این موارد استفاده می‌شود. در بحثِ بیماری کرونا، گروه‌های پرخطر معمولا عبارتند از سالخوردگان و کادر درمانی (مثل پرستاران و پزشکان) و کارکنانِ انواع مراکز سلامت (ازجمله آسایشگاه سالمندان). برمبنای آن‌چه تا امروز دربارۀ کووید- 19 می‌دانیم، بیمارانِ زمینه‌ای (از هرگروه سنی) و سالخوردگان ممکن است بیشتر در خطرِ ابتلا به نوعِ حادِ کووید- 19 باشند.